הסיפור המיסתורי של הכתר נחקר במשך שנים, אבל עכשיו לראשונה, כמות גדולה של מסמכים מרוכזת תחת גג אחד, ומאפשרת מבט על על כל החומר. סיירו כאן בתוך חומרים שנאספו ע ידי כל אלה שלקו לפניכם ב"קדחת הכתר", ואולי תגלו רמזים חדשים.