"יצחק שלום - "לא שמעתי דבר מהחלבים

תיאור

יצחק שלום, מראשי הקהילה החלבית בניו-יורק משיב למכתבו של בניהו, ואומר שעדיין לא קיבל תגובה לבקשת הרב הראשי עוזיאל להעביר את הכתר מחלב לירושלים.

Source

ארכיון מכון בן צבי