הרב הראשי מבקש - העבירו את הכתר לירושלים.

תיאור

הרב הראשי לישראל, הרב עוזיאל, כותב לכל נציגי הקהילה החלבית בבקשה להעביר את הכתר מחלב לישראל.

Source

ארכיון מכון בן צבי