כתר התורה של בן אשר" מאת יצחק בן-צבי", חלק 5

תיאור

טיוטת מאמרו של בן-צבי על הכתר: עמודים 17-18

Source

ארכיון המדינה נ-18/9