בניהו כותב לרב שחייבר

תיאור

בניהו מודה לרב שחייבר על הפרטים שמסר על הכתר, ועל הדפים החסרים.

Source

ארכיון מכון בן צבי