חיפוש דפים ע"י הצבא?

תיאור

מכתב מראש מכון בן-צבי המעיד כי היה מידע כלשהו על הימצאות דפים חסרים בלבנון, בשטח שהיה בשליטת הצבא באותה העת.

Source

ארכיון מכון בן צבי